Slootkanten Valkenswaard illegaal bespoten

22 juni 2017

De slootkanten van een perceel mais in Valkenswaard zijn illegaal bespoten. Dat blijkt uit onderzoek dat Waterschap De Dommel heeft ingesteld. Over een afstand van bijna 400 meter bleken de slootkanten bespoten met onkruidbestrijdingsmiddelen.

De eigenaar en gebruiker van het perceel gaf aan toegestane middelen te hebben gebruikt. Uit een bemonstering van het gewas bleek echter het tegendeel.

Omdat bestrijdingsmiddelen de waterkwaliteit ernstig aantasten, treedt het waterschap streng op. Tegen de grondeigenaar wordt een boeterapport opgemaakt (www.dommel.nl/handhaving). De grondgebruiker kan daarnaast ook gekort worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op de website www.ctgb.nl zijn de regelingen over alle middelen terugvinden.