Uitkijkpunt voor werkzaamheden Kleine Dommel Heeze

14 juli 2017 Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het waterbergingsgebied en de natuurontwikkeling in het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze. Het werkterrein is in verband met veiligheid niet toegankelijk. Maar aan de Rul, vlakbij de brug over de Kleine Dommel, kunnen belangstellenden een kijkje nemen bij de werkzaamheden. Waterschap De Dommel heeft daar namelijk een tijdelijk uitkijkpunt geplaatst. Voor de geïnteresseerden die graag meer informatie over de uitvoering zouden willen krijgen, organiseert het waterschap een fietsexcursie. Maandag 4 september 2017 kunnen belangstellenden, op de fiets, mee het projectgebied in. De projectleider van Waterschap De Dommel, aannemer Rasenberg/Colijn en Staatsbosheer geven uitleg over onder andere de nieuw gegraven meanders bij de Rul en de realisatie van de stuw bij de A67.

Uitvoering in volle gang

“De werkzaamheden verlopen voorspoedig”, geeft Johan van Vlerken aan, omgevingsmanager bij aannemer Rasenberg/Colijn. “De terreinen zijn prima toegankelijk en er wordt tijdelijk extra materieel ingezet om optimaal gebruik te maken van de gunstige weersomstandigheden. Zo zijn we deze week, eerder dan verwacht, begonnen met de ontgravingen bij De Hoeven, achter Kasteel Heeze”. Sinds mei is aannemer Rasenberg/Colijn aan de slag met de uitvoering. Er is toen gestart met de afplaggingen tussen de A67 en de Rul. Daar zijn inmiddels nieuwe meanders gegraven. De grond die daar is vrij gekomen, wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in het gebied. “Onder andere voor het maken van de kades, zoals die bij de A67”, licht van Vlerken toe. “Op de plek waar straks de nieuwe stuw komt, is nu een grote bouwkuip van damwanden gemaakt. Nog voor de bouwvak wordt hierin het onderwaterbeton gestort, zodat dit tijdens de bouwvak kan uitharden. Na de zomervakantie kunnen we dan direct starten met bouw van de regelbare klepstuw.” Met deze stuw kan water langer in het gebied vastgehouden wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen.

Fietsexcursie 4 september

Op maandag 4 september 2017 neemt projectleider Marcel van den Broek belangstellenden mee het projectgebied in. Dit doet hij samen met aannemer Rasenberg/Colijn en Staatsbosbeheer. “Voor deze excursie is een fiets noodzakelijk”, geeft  de projectleider aan. “Het gebied is groot en er is veel te zien op de verschillende locaties. We willen de mensen meenemen naar zowel de nieuwe meanders van de Kleine Dommel  bij de Rul als naar de bouwkuip bij de A67”. Vanaf 18.45 uur is het verzamelen bij de bouwkeet aan de Rul 31. Om 19.00 uur start de rondleiding en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Aanmelden voor de excursie is niet verplicht, wel gewenst. Inschrijven kan op www.dommel.nl/kleinedommel.

Strabrechtse Heidedag 20 augustus

Op zondag 20 augustus is de Strabrechtse Heidedag, georganiseerd door Staatsbosbeheer en IVN. Waterschap De Dommel is deze dag ook aanwezig voor uitleg over het project. Naast informatie op de stand, zullen er korte rondleidingen worden georganiseerd naar het tijdelijke uitkijkpunt bij de Rul.

Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel werkt samen met de gemeente Heeze-Leende, Brabants Landschap, Staatsbosbeer en Rijkswaterstaat.
De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.