Vet in de riolering van Eindhoven door calamiteit bij bedrijf

11 juli 2017

Afgelopen maandag heeft het bedrijf Sonac Eindhoven BV, gelegen op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven, door  een calamiteit met een opslagtank, een grote hoeveelheid dierlijk vet geloosd op de riolering. Het reinigen van de leidingen gaat langer duren dan verwacht, omdat ook gemalen in het rioolsysteem zijn bevuild. Het gevolg van de vervuiling kan zijn dat bij heftige regenval riooloverstorten gaan werken en daardoor een dun laagje vet op het oppervlaktewater kan komen. Dit heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid.
Deze calamiteit heeft ook geen relatie met de kwaliteit van het drinkwater uit de kraan. Drinkwater maakt geen onderdeel uit van dit vervuilde rioolwatersysteem.

Aanvankelijk was sprake van een kleine hoeveelheid geloosd vet. Dit bleek uiteindelijk 55 m3 te zijn. De gemeente Eindhoven heeft eerst de rioolleidingen op De Hurk gereinigd, maar de omvang van de calamiteit en de schade door het vet blijkt na inspectie toch groter te zijn. Er is namelijk ook vet verderop in rioolleidingen van de gemeente Eindhoven en rioolleidingen en de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel terechtgekomen. Ook verschillende gemalen in het rioolsysteem zijn vervuild met dit vet. Het gaat om gemalen van de gemeente en van het waterschap. Reiniging is moeilijk en kan alleen met heet water. De schade is nog onbekend.

De verwachting is dat vanavond / vannacht en ook morgen nog gewerkt wordt aan het reinigen van leidingen en gemalen en afvoeren van het vet. Eventueel repareren of vervangen van gemalen zal langer gaan duren.