Tijdelijke omleiding Rul in Heeze voor aanleg nieuwe kade

31 augustus 2017 Vanaf 4 september is er een tijdelijke omleiding bij de weg Rul in Heeze. Er komt hier een nieuwe kade die het achterliggende perceel, de Rulse Hoeve, zal beschermen tegen hoog water. De weg maakt onderdeel uit van deze kade en wordt daarom een stukje verlegd en opgehoogd. De Rul wordt tijdelijk afgesloten vanaf de bouwkeet aan de Rul 31 tot aan de brug over de Kleine Dommel. De kruising met de Zegge blijft bereikbaar. Om het auto- en fietsverkeer niet te stremmen, maakt bouwcombinatie Rasenberg/Colijn een voorziening waardoor het verkeer toch doorgang kan vinden. Over een lengte van 200 meter komt er een tijdelijke weg die als een soort bypass langs de Rul ligt. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag en zijn een onderdeel van het project waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder en veiligheid

Voor de eigen veiligheid en die van de mede weggebruiker wordt er gevraagd om de snelheid nabij de bypass aan te passen. Fietsers zullen worden gevraagd om af te stappen. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat er kortstondig een stremming ontstaat door manoeuvrerend bouwverkeer.

Actuele informatie op website en bouwapp

Voor extra informatie kunt u kijken op www.dommel.nl/kleinedommel. Er is ook een speciale BouwApp waarop actuele informatie en foto’s staan. Deze App is eenvoudig te installeren op een mobiele telefoon of tablet. Download de BouwApp in de Appstore of Google PlayStore en zoek op het project “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”.

Inloopspreekuur bouwkeet

Elke donderdagmiddag is er van 13.00-14.30 uur een inloopspreekuur in de bouwkeet. Tijdens dit spreekuur is de omgevingsmanager aanwezig om vragen te beantwoorden. De bouwkeet bevindt zich naast De Rulse Hoeve aan de Rul 31, in Heeze.

Waterberging en beekdalontwikkeling Kleine Dommel

Sinds mei werkt Waterschap De Dommel aan waterberging en natuurontwikkeling in het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgt het waterschap ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen.

Uitkijkpunt

Om de werkzaamheden goed te kunnen overzien kunnen belangstellenden een kijkje nemen vanaf de speciale uitkijkcontainer. Dit tijdelijke uitkijkpunt staat bij de Rul, vlakbij de brug over de Kleine Dommel.

Financiering

De realisatie van de project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie: www.dommel.nl/kleinedommel