Aardappeltelers houden zich keurig aan regels waterschap

5 september 2017

Zaterdag 2 september controleerden handhavers van Waterschap De Dommel 9 aardappelpercelen in het gebied. Tijdens deze steekproef bleek dat de regels van de waterwetgeving in deze agrarische sector keurig worden nageleefd.

  • Alle percelen voldoen aan de gestelde spuitvrije zone. Deze zone langs sloten is van belang om er voor te zorgen dat er geen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen
  • De veldspuit die gebruikt werd met het bespuiten van aardappelloof voldeed aan de eisen; de juiste driftarme doppen en verplichte kantdop werden gebruikt. De bestuurder was in bezit van een geldige spuitlicentie.
  • Van de 7 grondwater beregeningsputten in beschermde gebieden bekeken, bleken er in elk geval 6 vergund.  Voor 1 grondwaterput is nader onderzoek nodig.