Inloopavond Groote Beerze 26 september 2017

13 september 2017 Op dinsdagavond 26 september 2017 organiseren we een inloopbijeenkomst over het komende project rond de Groote Beerze. Bij diverse thematafels kunt u in gesprek gaan met medewerkers van het project. Er is informatie over het doel, beoogde maatregelen, planning en inspraakmomenten. Aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats bij Kruidenlucht, Kranenberg 18 in Casteren van 18.00 tot 22.00 uur.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en beter te kunnen omgaan met extreme regenval. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS).  

Het waterschap is nu bezig met de voorbereiding van de plannen. Dit gebeurt samen met Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en andere partners en in overleg met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.

Herinrichting beekdal

Vanaf de splitsing Dalemstroompje en Aa of Goorloop tot aan de noordkant van Westelbeers, krijgt de beek een meer natuurlijke, slingerende loop. Bij Beersbroek is dit in het verleden al gerealiseerd. De beek zal minder diep worden en ruimte krijgen om gecontroleerd buiten zijn zomerbed te kunnen treden. Dit alles moet bijdragen aan een meer gedoseerde waterafvoer, minder wateroverlast en minder last van droogte. Om de waterafhankelijke natuur te versterken, worden maatregelen genomen om meer water vast te houden in de natuurgebieden bij de Grijze Steen en Steenselaar.

Bent u op 26 september verhinderd en wilt u graag op de hoogte blijven? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief en kijk op www.dommel.nl/grootebeerze.