Start herinrichting Waterpark Hapert

4 september 2017 Vanaf maandag 18 september start Waterschap De Dommel met de herinrichting van het waterpark bij de rioolwaterzuivering in Hapert. Dit waterpark staat in de omgeving ook bekend als Waterpark Groote Beerze of het Moerasbos. Er komt onder andere een nieuwe bezinkvijver en wandelroute. Aannemer Jan van den Boomen B.V. voert de werkzaamheden uit. Naar verwachting is het werk eind december dit jaar klaar.

Te weinig zuurstof

Het waterpark is door het waterschap aangelegd in 2002. Het doel van dit waterpark is water vasthouden, zuiveren en ecologiseren: zorgen voor meer biologisch leven in het water. Het waterpark is een natuurlijke schakel tussen de rioolwaterzuivering en de Groote Beerze. Er is gebleken dat de vijvers en filters in dit waterpark niet optimaal werken. Het zuurstofgehalte van het water is te laag en het water bevat nog een te hoge concentratie voedingsstoffen, zoals fosfaat en ammonium. Tevens kan het beheer en onderhoud niet goed genoeg uitgevoerd worden, waardoor de functionaliteit verminderd. Daarom is besloten om het waterpark opnieuw in te richten.     

Oplossing

Een nieuwe inrichting lost de knelpunten op. Door de aanleg van een onderhoudsvriendelijke bezinkvijver kan het teveel aan voedingsstoffen effectief verwijderd worden. De rietzones leveren een extra bijdrage aan de afbraak van diverse stoffen. Er komt meer open water met ondergedoken waterplanten dat ervoor zorgt dat het water leefbaar wordt voor dieren.

Beleving

Natuurontwikkeling, recreatie en educatie vormen ook belangrijke elementen van het waterpark. De herinrichting van het waterpark biedt een mooie kans om het gebied aantrekkelijker te maken voor publiek. In het nieuwe ontwerp is er meer aandacht voor educatieve en recreatieve elementen. Zo komt er een ‘Rondje Moerasbos’, een nieuwe wandelroute waarbij het water het verhaal vertelt. De bezoekers volgen het water vanaf het moment dat het de zuivering verlaat en door het waterpark stroomt. De route is zowel voor volwassenen als kinderen interessant en uitdagend. Met  speelse paden, een uitkijkplek, een vogelwand en diverse locaties waar watermonsters genomen kunnen worden. Over deze nieuwe elementen is zorgvuldig nagedacht. Samen met mensen van het onder andere het Pius-X college, basisschool het Palet, de gemeente Hapert, het IVN en het Brabants Landschap is gekeken waar ideeën elkaar kunnen versterken en waar samenwerking mogelijk is.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf 21 augustus worden er al verschillende voorbereidende maatregelen getroffen. De belangrijkste voorbereidingen bestaan uit het afvissen van de vijvers en diverse snoeiwerkzaamheden. Het afvissen gebeurt in samenwerking met HSV De Drie Baarzen uit Middelbeers en HSV Het Rietvoorntje uit Bladel.

Wandelroute grotendeels niet toegankelijk tijdens uitvoering

Voor de veiligheid zal het werkterrein, gedurende de uitvoeringsperiode, worden afgesloten met bouwhekken. Hierdoor is de wandelroute  door het waterpark grotendeels afgesloten. Slechts een klein traject is nog toegankelijk. Ook dit pad zal een kleine periode -enkele weken-  niet toegankelijk zijn. Deze afsluiting zal te zijner tijd met borden worden aangegeven.