Waterschap De Dommel en Van den Hoogen Recycling BV in Someren-Heide bereiken akkoord

3 oktober 2017 Waterschap De Dommel en Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide hebben een akkoord bereikt over een schadevergoeding voor de gevolgen van de brand bij het bedrijf. Het gaat om de kosten van het afvoeren van het verontreinigde bluswater en het schoon maken van de sloten. Daarmee wordt door beide partijen afgezien van verdere juridische procedures.

Op 6 november 2016 brak op het terrein van Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide een brand uit. Het vervuilde bluswater stroomde in de nabijgelegen sloten, die door het waterschap direct afgedamd zijn. In de dagen na de brand is in opdracht van het waterschap het bluswater afgevoerd naar een erkende verwerker van vervuild water in Weert en zijn de slootbodems rondom het bedrijfsterrein schoongemaakt.

Schadevergoeding betaald
Van den Hoogen heeft een schadevergoeding betaald aan het waterschap voor de uitgevoerde werkzaamheden. Verdere juridische procedures tussen Van den Hoogen en Waterschap De Dommel zijn voor wat betreft deze werkzaamheden hiermee van de baan.