Sloot in Reusel vervuild door afvalwater luchtwasser

7 december 2017

Waterschap De Dommel heeft bij een meetpunt in een sloot in Reusel een verhoogde waarde van de elektrische  geleidbaarheid gemeten. Deze EGV-waarde duidt meestal op een illegale afvalwaterlozing.

Uit het ingestelde onderzoek bleek bij een agrarisch bedrijf spuiwater (afvalwater) van een biologische luchtwasser te zijn weggelopen. De eigenaar heeft deze calamiteit niet gemeld en ook geen maatregelen getroffen om de gevolgen voor het slootwater te beperken. Om die reden wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgesteld (zie ook www.dommel.nl/handhaving).

De sloot is inmiddels door de veroorzaker schoongemaakt en er zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.