Waterschap De Dommel trots op Lean & Green, Personal Mobility award

7 december 2017 Donderdag 7 december 2017 heeft Waterschap De Dommel de Lean & Green, Personal Mobility award in ontvangst genomen.

Lean & Green Personal Mobility stimuleert en faciliteert organisaties maatregelen op het gebied van de mobiliteit van werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden te nemen. Deze maatregelen leiden tot minder (woon-) werk verkeer, een besparing in de (brandstof)kosten en een efficiëntere tijdsbesteding voor onze werknemers. Dit spreekt Waterschap De Dommel enorm aan en daarmee was deelname een feit. Waterschap De Dommel is als overheidsorganisatie maatschappelijk verantwoord bezig. We worden zelf  bij uitstek geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. We willen daarom het goede voorbeeld geven door zelf minder CO2 uit te stoten; we streven uiteindelijk naar klimaatneutrale mobiliteit.

Lean & Green heeft onze organisatie gestimuleerd om keuzes te maken, gebaseerd op het effect van maatregelen. Het plan van aanpak en de bijbehorende rekentool geven goed inzicht in het effect van maatregelen. Dit helpt om de juiste keuzes te maken.
We zien de award als een mooie stimulans om door te pakken op verdere verduurzaming van onze organisatie én medewerkers!

 

Lean & Green Award
De Lean & Green award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% in een periode van maximaal vijf jaar. Het plan is door TNO getoetst op o.a. haalbaarheid, implementatie, footprint-afbakening en gekozen maatregelen.