Hoogwater in Midden-Brabant voorbij

10 januari 2018 Het water in de beken, rivieren en sloten in Midden-Brabant heeft vorige week wat hoger gestaan dan normaal. Intussen is het water weer wat gezakt en staan de waterpeilen weer op een hoogte die normaal is voor deze periode van het jaar. De waterpeilen in Rijn en Waal staan deze week op z’n hoogst en zullen komende dagen ook weer gaan zakken. De Dommel reageert altijd sneller op hevige buien en smeltende sneeuw en ijs dan de grote rivieren. In die grote rivieren moet het regen- en smeltwater een langere weg afleggen en komt wat vertraagd in Nederland aan. De verhoogde waterstanden in Midden-Brabant van vorige week hebben dankzij de maatregelen van het waterschap niet tot grote problemen geleid

Ruimte voor water

Het heeft eind december flink geregend waardoor het waterpeil in de Dommel bij het Bossche Broek steeg naar 3,21 m +NAP. Een situatie die zich ieder jaar wel een paar keer voordoet. In het gebied van Waterschap De Dommel zijn vier waterbergingsgebieden volgelopen. Deze gebieden zijn daar speciaal voor ingericht en lopen jaarlijks een paar keer automatisch vol.

Extra maatregelen

De afgelopen dagen hebben de gemalen op volle toeren gedraaid en zijn er extra controles in het veld door medewerkers van het waterschap uitgevoerd. Het waterpeil is gemonitord, de roosters en gemalen gecontroleerd en enkele kades zijn gecontroleerd op doorlekken. Dat bleek nergens het geval. Ook zijn er omgewaaide takken en bomen verwijderd om een goede afvoer van het water doorgang te laten vinden.