Provincie Noord-Brabant complimenteert Waterschap De Dommel met taakuitvoering in 2017

4 januari 2018 De Provincie Noord-Brabant ziet er namens alle Brabanders op toe dat het waterschap zijn specifieke taken voor waterbeheer goed uitoefent. Zo zorgen we samen voor een veilige en bestendige leefomgeving. De Provincie brengt jaarlijks verslag uit over de taakuitvoering van het waterschap door middel van een ‘stoplichtmodel’.

Eind 2017 kwam de Provincie tot de conclusie dat alle seinen voor Waterschap De Dommel op groen staan. Dit betekent dat ons waterschap op de volgende terreinen van het Interbestuurlijk Toezicht aan alle vereisten voldoet:  archief- en informatiebeheer, financieel toezicht en omgevingsrecht. Wij zijn blij dat de toezichthouder bevestigt dat het waterschap zijn zaken op orde heeft.