Start uitvoering unieke ecologische stapstenen in Esch

5 januari 2018 Op maandag 8 januari 2018 start Waterschap De Dommel met de inrichting van drie natte natuurgebiedjes in Esch: ’t Haventje bij de Haarensebrug, de waterontdekplek achter de Willibrordusschool en het Essche loopje ten noorden van de Runsdijk. Aannemer Jan van den Boomen voert de werkzaamheden uit en verwacht deze begin maart af te ronden. Tijdens de jaarlijkse nationale boomfeestdag op 14 maart 2018 zal de waterontdekplek officieel door de kinderen van de Willibrordusschool geopend worden. En op 5 mei, met Bevrijdingsdag, openen waterschap en gemeente Haaren het Haventje feestelijk in samenwerking met de lokale stichting Op Drift.

Stapstenen

De opgave om de oevers van de Essche Stroom natuurvriendelijk in te richten was in Esch best ingewikkeld. Omdat de huizen en tuinen direct aan de beek liggen, is hier te weinig ruimte om de beek te laten meanderen. Door dit gebrek aan ruimte zijn er echter unieke initiatieven ontstaan. De oplossing is om zo dicht mogelijk in de buurt van de Essche Stroom enkele kleine natte natuurgebiedjes in te richten, met poelen, houtwallen en loofbosjes. Die gebieden zijn voor dieren en planten ‘stapstenen’ naar aangrenzende natuurgebieden. Het unieke is de manier waarop deze ecologische stapstenen ingericht worden. Door initiatieven van betrokken inwoners krijgt Esch nu een waterontdekplek en een haventje.

‘t Haventje

Naast de grote brug krijgt Esch zijn haventje terug. Het haventje verdween rond 1800-1860, maar is altijd een belangrijke handelslocatie voor het dorp geweest. Cultuurhistorie wordt hier nu zichtbaar gemaakt en gecombineerd met recreatie en natuur. Het wordt een prachtige entree voor het dorp: een haventje dat past in het landschap met een aanlegsteiger, picknickbanken tussen fruitbomen, een redoute (beschermingswal) en een gedenkplek. Iets  verder van de weg af komen hooilanden en centraal in de velden een poel voor de amfibieën.

 

Waterontdekplek

De stapsteen achter de bassischool wordt weer compleet anders ingericht. De leerlingen van de school hebben bijgedragen aan het ontwerp voor een waterontdekplek. De kinderen hebben die inmiddels De Kikkertuin gedoopt. Het is een educatieve plek, waar water centraal staat. In het hooiland komt een poel waar de leerlingen vanaf een steiger met schepnetten planten en waterdiertjes kunnen onderzoeken.

Essche Loopje

Tussen de Runsdijk en de Essche Stroom wordt een deel van het Essche Loopje natuurlijker ingericht. Deze stapsteen verbindt het Essche Loopje met de Essche Stroom en vormt een belangrijke verbinding met de Halsche Beemden. Het talud van het Essche Loopje wordt flauwer, er komt een robuuste poel en knotbomen.

 

Uitvoering en planning

Aannemer Van den Boomen begint 8 januari met de werkzaamheden. Een bouwkeet komt op het parkeerterrein van de Essche Boys. Met welke van de drie stapstenen de aannemer begint, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de omgeving zal de overlast beperkt blijven. Direct aanwonenden ontvangen begin januari een brief met informatie over de werkzaamheden. Deze informatie is ook te lezen op www.esschestroom.nl

Samenwerking en financiering

Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De gemeente Haaren draagt financieel bij aan de realisatie van ’t Haventje. De gemeente neemt na de aanleg het eigendom over van een deel van ’t Haventje en de waterontdekplek.