Drugs geloosd in sloot Valkenswaard

13 februari 2018

In een sloot aan de Kluizerdijk in Valkenswaard is drugs geloosd. De xtc is direct in het water gedumpt. Om ervoor te zorgen dat het zeer vervuilde water zich niet kan verspreiden,  hebben we de de duiker in de sloot afgesloten en de stuw dichtgezet.

Om het vervuilde gebied zo klein mogelijk te houden, hebben we in de sloot zanddammen geplaatst. Het vervuilde water wordt door Van Gansewinkel weggezogen.

Vrijdag controleert een bodemdeskundige van Waterschap De Dommel of de grond uit de sloot afgegraven en afgevoerd moet worden.

Update 12 februari:

Het saneren van de waterbodem was niet nodig.  De vervuiling is nog diezelfde avond verwijderd.  De dam in de sloot is verwijderd. De sloot is doorgespoeld is met schoon water.

 

I