Agrariërs meer betrekken bij beheer De Run

1 maart 2018 Donderdag 1 maart 2018 hebben Waterschap De Dommel en gemeenten Bergeijk en Eersel de intentieverklaring voor de beheersoverdracht van De Run ondertekend. Met deze ondertekening spreken de drie partijen de intentie uit om samen de mogelijkheden te onderzoeken om landbouwers bij het beheer van de ecologische verbindingszone (EVZ) de Run te betrekken.

Waterschap De Dommel heeft de EVZ De Run, tussen de locatie Zandhoef in Bergeijk en Eerdbrand in Eersel heringericht. Het gebied heeft nu de functie natuur. Het bestaat uit natuurlijkvriendelijke oevers, enkele poelen, struiken, elzen en zones met bloemrijke graslanden. Om meer draagvlak te creëren voor natuurontwikkeling willen het waterschap en de gemeenten agrariërs uit de omgeving bij het beheer van deze EVZ betrekken.  Hoe deze samenwerking er precies uit gaan zien, staat nu nog niet vast. De komende twee jaar wordt dit verder uitgewerkt.

Ondertekening

Op het terrein van agrariër Plasmans in Bergeijk hebben bestuurder Lex Huijbers van Waterschap De Dommel en wethouders Chris Tönissen (Eersel) en Mathijs Kuijken (Bergeijk) gezamenlijk een handtekening gezet. Na het officiële moment werd er een kijkje genomen langs De Run. Met de huifkar werd de nieuw ingerichte EVZ bekeken.