Watergraaf bezoekt basisschool over ‘Schoolpleinen van de toekomst’

10 april 2018 Vandaag krijgen kinderen op zo’n 300 Brabantse basisscholen buiten les tijdens de Nationale Buitenlesdag. Vandaag is tevens de start van de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’. Alle Brabantse waterschappen doen mee aan deze regeling om schoolpleinen en hun omgeving gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk te maken. Watergraaf Peter Glas bezocht namens de Brabantse waterschappen basisschool De Regenboog in Goirle om de aftrap te geven van het middagprogramma van buitenlesdag en om de school te informeren over de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’.
Samen met wethouder Harry van de Ven en met hulp van schoolkinderen zaaide watergraaf Peter Glas bloemen als eerste stap naar een groene en watervriendelijke schoolomgeving.

Schoolpleinen van de toekomst zijn gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk. Onder dat motto organiseren de Brabantse waterschappen, de provincie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten de subsidieregeling om schoolpleinen te ‘vergroenen’. Zij hebben de krachten gebundeld om de komende vijf jaar invulling te geven aan dit programma.

Minder pesten
Schoolpleinen van de toekomst hebben verschillende voordelen: ze zijn aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de leefomgeving en het kunnen plekken zijn waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op schoolpleinen met veel groen minder pestgedrag vertonen.

Subsidieregeling
Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk Brabantse scholen enthousiast worden om hun schoolpleinen en schoolomgeving groener te maken. De genoemde partners doen mee aan de subsidieregeling waarmee maximaal 70% (tot een maximum van € 14.000) van de ‘groene’ inrichtingskosten worden vergoed. Om het project te laten slagen moeten de school, de leerlingen, de ouders en liefst ook de buurt, betrokken worden bij de herinrichting van het schoolplein.

Informatie
Meer informatie over Schoolpleinen van de toekomst leest u op www.brabant.nl/subsidieschoolpleinen en op de site van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant. Bent u geïnteresseerd in de regeling en wilt u op de hoogte blijven stuur dan uw gegevens naar schoolpleinen@brabant.nl.