Bomen bekronen natuurlijkere Tongelreep

9 mei 2018 De Tongelreep bij buurtschap Achtereind in Aalst (Waalre) heeft zijn natuurlijke karakter weer terug. De afgelopen twee jaar heeft Waterschap De Dommel de beek flink aangepakt. Op dinsdagmiddag 8 mei 2018 is het deelproject afgerond met een officiële opening. Onder een stralende zon plantten de vier betrokken bestuurders twee bomen langs de heringerichte beek. Samen met omwonenden bekeken ze het resultaat van de herinrichting van het beekdal tijdens een exclusieve mini-excursie.
Gedeputeerde Johan van den Hout, watergraaf Peter Glas, Brabants Landschap directeur Jan Baan en wethouder Alexander van Holstein. Links daarachter Ton Remmen.

Namens de omwonenden sprak Ton Remmen een hartverwarmend dankwoord: "Het waterschap heeft dit prachtige project open en transparant voorbereid en uitgevoerd, in overleg met alle belanghebbenden. Voor ons Waalrenaren is het vandaag echt feest. De Tongelreep is een van Nederlands mooiste beken. Daar genieten we van en moeten we zuinig op zijn."

Natuurgebied

De in de vorige eeuw recht getrokken beek heeft nieuwe meanders gekregen en kronkelt weer door een prachtig, verscholen natuurgebiedje. Op terrein van Brabant Landschap zijn een grote poel, oeverbosjes en houtwallen gerealiseerd. Om in natte periodes meer water te kunnen bergen en beschermde planten weer een kans te geven, is op de oevers de voedselrijke toplaag afgegraven. Met het project is een volgende fase afgerond van een klimaatbestendigere en natuurlijkere inrichting van het beekdal.

Mooier en schoner

De nieuwe meanders zorgen voor variatie in stroming, een betere waterkwaliteit en meer dier- en plant-soorten. Bovendien zorgen ze voor meer natuurlijke waterstanden: een smalle waterstroom in droge perioden en een volle beek als het veel regent. Daarbij kunnen de verlaagde oevers onder water komen te staan. Dat past bij de natuurlijke dynamiek van het beekdal.

Beschermd natuurgebied

Het project is uitgevoerd in samenwerking met provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en gemeente Waalre. De Tongelreep komt bij de Achelse Kluis vanuit België ons land binnen en stroomt in Eindhoven in de Dommel. Grote delen van het beekdal, onder andere bij buurtschap Achtereind, zijn zo waardevol dat ze Europees erkend en beschermd zijn. Het project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het Natura2000-gebied Leenderbos en Groote Heide.

Vervolg project

Voor de komende jaren staat aanpak van het beekdal gepland vanaf de Achelse Kluis tot voorbij de Valkenswaardse visvijvers. Doel is waardevolle natuur te herstellen en te behouden.