Eerste blauwalg van dit seizoen geconstateerd in vijver Leijpark Tilburg

1 mei 2018 Waterschap De Dommel heeft voor het eerst dit seizoen verhoogde concentraties blauwalg geconstateerd. Vanwege de stijgende temperatuur verwacht het waterschap de komende periode regelmatig blauwalg aan te treffen. Deze bacteriën in het water kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Er worden waarschuwingsborden geplaatst bij de vijver Leijpark in Tilburg.

Gevolgen van blauwalg

Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en de zomer en in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Het is verstandig niet te vissen in water met blauwalg, honden kunnen beter niet in het water met blauwalg zwemmen.

Mensen die in contact komen met water dat blauwalg bevat, wordt geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Iedereen wordt verzocht extra zorgvuldig te zijn en contact met water met blauwalg te vermijden.

Locaties

Bekijk het actueel overzicht van de locaties waar blauwalg is vastgesteld. De zwemwaterlocaties in ons gebied en hun actuele waterkwaliteit zijn te zien op: www.zwemwater.nl.

Het waterschap voert de komende maanden regelmatig controles uit. Als er een verhoogde concentratie blauwalg geconstateerd wordt en er drijflagen blauwalgen ontstaan, plaatst het waterschap direct waarschuwingsborden bij de betreffende locatie. Het waterschap blijft hierop alert.