Start project om bodem op orde te brengen in boomteelt in Kempen

29 mei 2018 Op 30 mei start het driejarige project ‘bodem en water in de Kempen’ met een aftrap bijeenkomst. In dit project worden boomkwekers en vaste plantenkwekers begeleid bij het op orde brengen van de bodem. Op zeer praktische wijze doen boomkwekers kennis en ervaring op met het verbeteren van bodemleven, bodemstructuur, toepassen van organische stof en het weerbaarder maken van het gewas. Dat gebeurt in een combinatie van veldbijeenkomsten, aanleg van praktijkproeven en enkele uren individuele begeleiding per jaar. Het project wordt ondersteund door Waterschap de Dommel en begeleid door Delphy Boomteelt en Hessel Marketing & Communicatie.

Veel problemen met de groei van boomkwekerijproducten worden, direct of indirect, veroorzaakt door een onbalans in de grond. Door de intensieve grondbewerking van afgelopen tientallen jaren en minder aandacht voor bodemleven en structuur, is de grond van veel percelen van slechte kwaliteit. Ook lijken problemen als aaltjesproblematiek en verdichting steeds vaker voor te komen. Maar ook het waterbergend vermogen tijdens langdurige en intensieve regenbuien is een aandachtspunt. Maar hoe kun je als boomkweker nu maatregelen nemen om de bodem op orde te brengen? En welke combinatie van maatregelen? In het project helpen de begeleiders de boomkwekers bij het plan van aanpak om hiermee aan de slag te gaan op het eigen bedrijf.

Het waterschap vindt het een mooi project. Bij de boomkwekers is het belangrijk dat er aandacht is voor de bodem.  Het doel van het project is om te werken aan bodemverbetering, betere waterdoorlaatbaarheid en het watervasthoudend vermogen te vergroten. En dat de kweker zo een  basis legt voor een gezonde boomteelt.

Meer informatie: mbouwman@dommel.nl