Stuur nu je idee in voor de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

15 mei 2018 Teams van grondeigenaren, ontwerpers en andere innovatieve denkers kunnen vanaf vandaag hun ideeën inzenden voor de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Deelnemers moeten hun visie op de toekomst van het platteland vertalen in een projectvoorstel voor een concrete locatie op de zandgronden van Brabant, Overijssel of Gelderland. Inzenden kan tot 1 juni 2018.

Over Brood en Spelen
Met de prijsvraag Brood en Spelen worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. De prijsvraag biedt grondeigenaren een prachtige kans echt iets bij te dragen aan de toekomst. Hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu.

 

Inzenden en registreren
Teams kunnen hun ideeën inzenden op de website van Brood en Spelen. De teams moeten minstens bestaan uit een grondeigenaar en een ontwerper, geregistreerd in het architectenregister. Om in te zenden moeten teams zich eerst registreren op de website. Hierna kan de inzending compleet gemaakt worden. Registratie kan tot 28 mei 12.00u ’s middags. Inzenden kan tot 1 juni, 12.00u ’s middags. Per team hoeft alleen de contactpersoon zich te registreren. Deze kan de gegevens van teamgenoten doorgeven.

Nota van inlichtingen
Vandaag is ook de laatste Nota van inlichtingen gepubliceerd op de website van Brood en Spelen. Deze nota bevat - net als de eerde gepubliceerde nota’s - informatie over Brood en Spelen en is aanvullend op het reglement van de prijsvraag. Hierin staan de antwoorden op de vragen die mensen hebben gesteld via de website en tijdens de inspiratiebijeenkomsten. Vanaf dit moment is de vragenronde voor de prijsvraag beëindigd.

Vele winnaars
Uit alle inzendingen kiest de jury maximaal zestien teams, acht in Brabant en acht in Gelderland/Overijssel. De geselecteerde teams krijgen ieder een bedrag van 25.000 euro om hun plan in de tweede ronde uit te werken. Ook staat een keur aan deskundigen klaar om deze teams te ondersteunen, zoals experts van de Universiteit Wageningen, Kadaster, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Jury
De jury selecteert voor Gelderland/Overijssel acht inzendingen: Deze jury bestaat uit:
•    Berno Strootman (Juryvoorzitter), Rijksadviseur voor het Landschap;
•    Floris Alkemade, Rijksbouwmeester;
•    Iris Bouwers, agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren), lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt);
•    Heleen Lansink-Marissen, boerin uit Haaksbergen, eigenaar van De Melktapperij en lid van de Boeren van Nederland
•    Erna aan de Stegge, adviseur bedrijven bij Cultuurmij Oost en regiomakelaar Oost/Midden Nederland voor het Mondriaan Fonds;
•    Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester bij Stichting Twickel;
•    Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie Wageningen UR, lid Raad voor het Landelijk Gebied.

Voor Noord-Brabant selecteert een jury ook acht inzendingen. Deze jury bestaat uit:
•    Floris Alkemade, (juryvoorzitter) Rijksbouwmeester;
•    Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap;
•    Jan Baan, directeur Brabants Landschap;
•    Iris Bouwers agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren), lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt);
•    Sietske Klooster, zelfstandig ontwerper, initiatiefnemer van De Melksalon en promovendus aan de Design Quality in Interaction ontwerponderzoeksgroep van de TU/e;
•    Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie Wageningen UR, lid Raad voor het Landelijk Gebied;
•    Tjacko Sijpkens, initiatiefnemer van Het Familie Varken, directeur Big Developments, Beek en Donk.

Meer informatie
Meer informatie over Brood en Spelen staat op de website van Brood en Spelen. Op deze website is ook het reglement te downloaden. Wie wil deelnemen aan Brood en Spelen en nog op zoek is naar teamleden, kan hier ook terecht. Geïnteresseerde grondeigenaren, ontwerpers en andere belangstellenden kunnen via de matchingspagina met elkaar in contact komen, met nadat ze een profiel hebben aangemaakt.

Initiatiefnemers
Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt onder meer ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning: Wageningen University & Research, het Kadaster, Oost NL, LTO, het Nationaal Groenfonds, Agrarisch Erfgoed Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.