Droogte in gebied van De Dommel

29 juni 2018 Het is droog. Ook in het gebied van Waterschap De Dommel. Door het warme weer en weinig regen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de droogteperiode. De lokale stevige buien die zijn gevallen, hebben geen langdurig effect. De aanhoudende droogte heeft effect op het werk van Waterschap De Dommel en agrariërs in ons gebied.

Om planten en dieren te beschermen heeft Waterschap De Dommel maatregelen genomen. Beregenen met  water uit beken en sloten is sinds 15 juni verboden. Dit geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is wel toegestaan.
Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houdt Waterschap De Dommel de grondwaterstanden continu in de gaten. In juni en juli geldt er een urenverbod. Tussen 11.00 en 17.00 uur is het verboden om in beschermde gebieden grasland te beregenen met grondwater.

Agrariërs last van droogte

Deze restricties voor beregening maken het lastig voor Hans Houbraken uit Bergeijk.  “Alle gewassen hebben water nodig. Door alle regels ben ik vaak vroeg in de ochtend en laat in de avond aan het werk. Dat is vervelend.” Houbraken geeft aan dat het nu eerder droog is dan andere jaren. “Voorheen beregende ik de mais op zijn vroegst op 7 juli. Dit jaar is er nu al twee keer beregend. Gewassen groeien hard. Mijn oogsten lopen 2 weken voor.”

Ook Bert van de Oever uit Sint-Oedenrode heeft last van de droogte. “Ik ben volledig afhankelijk van regen, want ik heb geen beregeningsinstallatie”. De droogte is nog geen acuut probleem voor de agrariër. “Voorlopig hebben we voldoende voorraad voer. Mocht de droogte aanhouden, dan voorzie ik problemen. Mijn mais gaat er onder lijden.”

Tips uit de Waterschijf van vijf

Ook in tuinen willen het gras en planten graag water. Wil je de tuin besproeien, ga dan bewust om met water. De Waterschijf van vijf van Waterschap De Dommel geeft tips. Sproei liever 1 keer in de week een langere tijd dan dagelijks kort. Planten kunnen zo beter tegen droogte. Hun wortels groeien zo dieper de grond in om water te vinden. Sproei niet overdag in de brandende zon, maar 's ochtends of 's avonds.

Meer groen in je tuin zorgt ook voor aangenamere temperaturen. Haal tegels eruit, en breng groen erin. Een groene tuin met weinig bestrating voorkomt ook wateroverlast tijdens hevige buien. Meer info: www.dommel.nl/waterschijfvanvijf 

Leven met extremer klimaat

Het klimaat verandert en dat is nú al merkbaar. We moeten rekenen op extremer weer. Langere periodes van droogte enerzijds, wateroverlast door hoosbuien anderzijds. Met het actieplan ‘Leven-de-Dommel’ zorgen we dat ons watersysteem tegen een stootje kan. In extreem natte én droge situaties: een klimaatrobuust watersysteem. Dat doen we niet alleen, maar samen met boeren, bedrijven, burgers, gemeenten, ambtenaren en bestuurders. Meer info: www.dommel.nl/actieplan