Geen verhoogd risico bij Sonseheideloop

8 juni 2018 De Sonseheideloop is een waterloop in het natuurgebied de Sonse Heide in Son en mondt uit in de Dommel. De waterloop wordt gevoed door regenwater, lozingswater van het bedrijf Rendac en waterinlaat vanuit het Wilhelminakanaal. Waterschap De Dommel heeft de afgelopen tijd maatregelen genomen om de waterloop op orde te brengen. Nadat er een verhoogde concentratie van moerasgas (H2S) werd geconstateerd in de Sonseheideloop is najaar 2017 de waterbodem gebaggerd. Voor de toekomst monitort Waterschap De Dommel de aanwezigheid van H2S door jaarlijkse metingen. Recente onderzoeken hebben aangegeven dat er geen extra verhoogde gezondheidsrisico’s zijn.

Wandelen of recreëren

De waterloop stroomt door het natuurgebied de Sonse Heide dat veelvuldig gebruikt wordt om te wandelen en fietsen. De GGD verwacht geen gezondheidsrisico’s voor mens en dier die in de buurt van de Sonseheideloop wandelen, fietsen of spelen. De GGD geeft voor dit soort waterlopen het advies om niet in of op het water te komen. De Sonseheideloop wordt niet specifiek gecontroleerd op waterkwaliteit, omdat het niet bedoeld is als zwemwater. Op www.zwemwater.nl staat meer informatie over gezondheidsrisico’s van natuurwater.

Verbeteringen

Rendac neemt haar bijdrage aan verantwoord waterbeheer serieus. Zij hebben initiatieven in gang gezet om de kwaliteit van het water te verbeteren en de lozingstemperatuur naar beneden te brengen. Naar verwachting wordt daarmee in 2019 gestart. Daardoor wordt de Sonseheideloop een stuk schoner, maar blijft het advies staan dat het niet bedoeld is voor zwemmen of recreatie, zoals bij al het ongecontroleerde natuurwater.

Controle op legionella

In de afgelopen tijd is er onderzoek gedaan in het kader van de legionella besmetting bij Rendac. Ook in de Sonsheideloop zijn metingen verricht. Er is legionella aangetroffen, maar dit levert geen risico’s op voor passanten in de omgeving van de waterloop. Legionella besmetting kan alleen plaatsvinden bij verneveling, bijvoorbeeld door een douche of een koeltoren. Voor informatie over het legionella onderzoek in de regio zie de website van het RIVM.