Waterschap De Dommel neemt oogst voedselbos in ontvangst

13 juni 2018 Dinsdag 12 juni heeft watergraaf Peter Glas namens Waterschap De Dommel sla en radijsjes in ontvangst genomen, vers van de grond in Sint Michielsgestel. De drijvende kracht achter het project Den Food Bosch zijn Paul Müller en Janine Raabe, samen met een grote groep vrijwilligers. De initiatiefnemers leggen niet alleen het voedselbos aan. Zij gaan er de komende drie jaar ook onderzoek verrichten. Dat doen zij met studenten van de HAS en in samenwerking met Waterschap De Dommel. Het voedselbos moet een inspiratiebron worden voor agrarische productie, educatie, training en het delen van kennis.

Pachtovereenkomst

Het voedselbos groeit op een perceel bij Volmeer en Schuilenburg in St.-Michielsgestel, aan de overzijde van landgoed Bleijendijk. Na de aanleg van de waterkering daar had Waterschap De Dommel een resterend stuk grond van 0,8 hectare niet meer nodig. Dat is in beheer gegeven van Den Food Bosch. Onderdeel van de pachtovereenkomst is dat een deel van de pachtprijs in natura uitbetaald wordt. Vandaag heeft het waterschap daar de eerste oogst van in ontvangst mogen nemen. De oogst wordt gebruikt in het bedrijfsrestaurant Eurest Catering in het Waterschapshuis in Boxtel.

Onderzoek

In samenwerking met studenten van de HAS en Waterschap De Dommel wordt de ontwikkeling van de bodem in het voedselbos nauwlettend in de gaten gehouden. Zo wordt het vermogen van de bodem om water te bergen, het gehalte aan organische stof en de vruchtbaarheid van de bodem in het zichzelf bemestende voedselbos gemeten.

De bodem waterrobuust maken: in tijden van teveel water, maar ook bij droogte

Ineke Barten is ecoloog bij Waterschap De Dommel. Zij is enthousiast over dit innovatieve project. ‘We zijn geïnteresseerd in de relatie tussen water, natuur en landbouw en willen graag kennis en ervaring opdoen én delen. Wij zijn ervan overtuigd dat door de structuurverbetering meer water in de bodem kan dringen, en dat de bodem het water dan ook beter kan vasthouden. Het anders beheren van landbouwgronden kan bijdragen aan het voorkomen van afvoerpieken in de Essche Stroom. Dit project brengt die relatie tussen water en landbouw nadrukkelijk in beeld. Daarom hebben we grond beschikbaar gesteld. Dankzij het onderzoek in dit project ontstaan hopelijk nieuwe inzichten over de waarde van de landbouwgrond voor ons waterbeheer.