Droogte in gebied van De Dommel

1 augustus 2018 Het is droog. Ook in het gebied van Waterschap De Dommel. Door het warme weer en weinig regen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de droogteperiode. De regen die gevallen is, heeft nauwelijks effect. De aanhoudende droogte heeft effect op de planten en dieren in ons gebied en daarmee ook op het werk van Waterschap De Dommel. Om onherstelbare natuurschade te voorkomen is daarom gestart met een reddingsactie om volledig droogvallen van vijf beken tegen te gaan en zo de daar aanwezige bijzondere flora en fauna te behouden.
Droogte zijwatergangen Beerze-Smalwater Oirschot

Hoe droog is het?

Het KNMI geeft aan dat we dit jaar een van droogste jaren ooit gemeten hebben. 1976 geldt nog steeds als maat voor het droogste jaar. Het is momenteel nog droger dan 1976. In het gebied van De Dommel is het niet alleen droog, ook zijn de omstandigheden (zandgrond en hooggelegen gebied) dat er weinig water vastgehouden wordt. Dit betekent dat beken, sloten en ook plassen en vennen droog komen te staan. Hierdoor hebben vissen en waterplanten het heel erg moeilijk.

Vissen hebben het moeilijk

In veel beken, sloten en plassen is nauwelijks water en het water dat er is heeft weinig zuurstof. Hierdoor hebben vissen het erg moeilijk. Zo ook de beekprik in de Reusel. Deze vis zit in de bodem en kan er niet uitgeschept worden. De hele populatie in deze beek zou verdwijnen als ze geen water krijgen en de bijzondere natuur gaat verloren. Dat is voor het waterschap reden om water in de beek te pompen. Het effect van de actie in de Reusel is hoopgevend. Daarom is besloten om ook vier andere beken van een minimale hoeveelheid grondwater te voorzien zodat op deze beschermde plekken de natuur zich de komende jaren weer kan herstellen.  

Medewerkers van het waterschap houden op de meest kritieke plaatsen in de gaten of vissen het moeilijk hebben en zullen, indien nodig samen met lokale visclubs, vissen over zetten. Het lukt niet om overal tegelijk te controleren en daarom richten we ons op de knelpunten. Maar mocht u iets zien dan kunt u dit melden bij tel. 0411 618 618.

Beregenen

Landbouwgewassen hebben water nodig. Boeren beregenen hun gewassen met grondwater of water uit beken en sloten. Om de grondwatervoorraad te beschermen mag er in grote delen (in nabijheid van natuur) maar beperkt beregend worden.

Indien er genoeg water is, mag er ook met water uit beken en sloten beregend worden. Voor een aantal beken is dat vrijwel nooit het geval en geldt een permanent onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Bij deze droogte is het inmiddels in het gehele Dommelgebied verboden, met uitzondering van de Zandleij.

Zie voor de actuele situatie met betrekking tot verbod op het onttrekken van oppervlaktewater de realtime kaart op de pagina onttrekkingsverbod.

Recreatie

Met het aanhoudende warme zomerweer en de vakantieperiode is het prettig om af te koelen in een zwemplas. Wij adviseren u om alleen te zwemmen in water dat als officieel als zwemlocatie is aangewezen. Hier wordt de kwaliteit van het water regelmatig gecontroleerd en kunt u veilig zwemmen. Op www.zwemwater.nl vindt u de zwemwaterkaart met de actuele status van alle officiële zwemlocaties.

Vanwege de droogte geldt voor de gehele Reusel vanaf 30 juli een kanoverbod. Het zuurstofgehalte in het water is hier dusdanig laag dat alles gedaan moet worden om het leven in het water te beschermen. Door de lage waterstand kunnen kanoboten ook vastlopen.

Tips uit de Waterschijf van vijf

Ook in tuinen willen het gras en planten graag water. Wil je de tuin besproeien, ga dan bewust om met water. De Waterschijf van vijf van Waterschap De Dommel geeft tips. Sproei liever 1 keer in de week een langere tijd dan dagelijks kort. Planten kunnen zo beter tegen droogte. Hun wortels groeien zo dieper de grond in om water te vinden. Sproei niet overdag in de brandende zon, maar 's ochtends of 's avonds.

Meer groen in je tuin zorgt ook voor aangenamere temperaturen. Haal tegels eruit, en breng groen erin. Een groene tuin met weinig bestrating voorkomt ook wateroverlast tijdens hevige buien. Meer info: www.dommel.nl/waterschijfvanvijf 

Leven met extremer klimaat

Het klimaat verandert en dat is nú al merkbaar. We moeten rekenen op extremer weer. Langere periodes van droogte enerzijds, wateroverlast door hoosbuien anderzijds. Met het actieplan ‘Leven-de-Dommel’ zorgen we dat ons watersysteem tegen een stootje kan. In extreem natte én droge situaties: een klimaatrobuust watersysteem. Dat doen we niet alleen, maar samen met boeren, bedrijven, burgers, gemeenten, ambtenaren en bestuurders. Meer info: www.dommel.nl/actieplan