Agrariër beboet i.v.m. illegale beregening put Boxtelse brandweer

9 juli 2018 Op 5 juli werd melding gedaan van een beregening uit een zogenaamde brandput. Uit controle bleek dat er inderdaad grondwater werd onttrokken uit de brandput om een perceel aardappelen te beregenen. De put is eigendom van de gemeente Boxtel en bestemd voor de brandweer om bij brand te kunnen blussen. De agrariër had dus geen vergunning én ook geen toestemming om uit die brandwaterput te mogen onttrekken. De beregening is beëindigd.

Tegen deze ernstige overtreding treden we meteen straf- en bestuursrechtelijk op. Er wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgesteld en er wordt een dwangsomprocedure gestart om herhaling te voorkomen. Zie ook Wet- en regelgeving handhaving. Daarnaast kan deze overtreding ook leiden tot het korten op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Extra controle i.v.m. droogte

In verband met de droogte controleert Waterschap De Dommel extra op de onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater.