Startbijeenkomst en enquête herinrichting beekdal Tongelreep

12 juli 2018 De voorbereidingen voor het project Herinrichting beekdal Tongelreep zijn in volle gang. Tijdens een startbijeenkomst in Valkenswaard begin juni 2018 zijn omwonenden bijgepraat over de stand van zaken. Tot 7 juli kon men ook deelnemen aan een enquête. De gebiedsbewoners hebben hun eerste ideeën en aandachtspunten meegegeven aan het projectteam.

Tussen Achelse Kluis en de Valkenswaardse visvijvers gaat het waterschap het beekdal herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en beter voorbereid te zijn op klimaatveranderingen.

Inbreng vanuit gebied

Na de bijeenkomst konden belanghebbenden in het gebied via een online enquête hun input geven. Centrale vraag was: “Met welk idee, aandachtspunt of belang moeten we naar uw mening rekening houden bij het maken van plannen voor het project?” De deelnemers hebben ook gestemd op elkaars anonieme bijdragen. De meeste stemmen gingen naar:

1. Goede waterkwaliteit (aandacht voor illegale lozingen, goede visstand, baggeren en waterplanten in toom houden).
2. Respect voor het oude cultuurlandschap dat de laatste 600 jaar door mensenhanden is gemaakt (liever geen verschraling van de van oudsher voedselrijke grond rondom de beek).
3. Leefbaarheid van Bruggerhuizen (aandacht voor goede communicatiekanalen en voor toename van water-gerelateerde overlast, zoals natte kelders, vochtige muren en schimmelvorming).

We willen alle deelnemers bedanken voor hun inbreng. De ideeën nemen we zoveel mogelijk mee in het schetsontwerp. We berekenen nu welke maatregelen nodig zullen zijn en welke effecten te verwachten zijn. In een volgende bijeenkomst eind dit jaar zullen we dit schetsontwerp toelichten. Daarna maken we het projectplan. Op dit plan zal inspraak mogelijk zijn.

Meer informatie

Bij de downloads vindt u de presentatie van de startbijeenkomst op 4 juni 2018. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Ook kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema, via e-mail: ybekema@dommel.nl of telefoon: 06 2915 9063. Voor meer informatie zie www.dommel.nl/tongelreep.