Opstart rioolwaterzuivering Soerendonk loopt volgens plan

27 augustus 2018 De rioolwaterzuivering in Soerendonk komt weer langzaamaan in bedrijf. De situatie van de biologische zuivering verbetert uur na uur nadat we alle maatregelen hebben genomen de afgelopen dagen.
Luchtfoto rioolwaterzuivering Soerendonk

Slib verwijderd en vervangen

Na constatering van een verhoogde concentratie ammonium in het zuiveringsslib op de rioolwaterzuivering Soerendonk en een verslechtering in de situatie in de dagen daarna, is woensdagmiddag 22 augustus gestart met het verwijderen en vervangen van al het inactieve zuiveringsslib.
Tot donderdag 23 augustus middernacht hebben we continu gewerkt aan het legen en reinigen van de slibtank. De inname van water op de zuivering heeft tussentijds ook een aantal keer stil gelegen. In die tijd heeft het rioolstelsel van Cranendonck het afvalwater opgevangen. Dat heeft geen problemen of overstorten veroorzaakt. Vanuit onze andere rioolwaterzuiveringen zijn vrijdagochtend zes vrachten nieuw slib ingebracht op de zuivering. Daarna konden we het proces opnieuw starten.

Eerste resultaten positief

Onze prioriteit lag bij het weer volledig laten functioneren van onze zuivering. En de genomen maatregelen slaan nu aan. We blijven continu monitoren of dat daadwerkelijk zo blijft.

Mogelijk geuroverlast

In de grote moerassloten is vorige week al het zuiveringsslib opgeslagen. Dat geeft in de nabije omgeving van de zuivering mogelijk geuroverlast.