Reddingsactie op zesde locatie om onherstelbare natuurschade te voorkomen

9 augustus 2018 Vandaag – donderdag 9 augustus - wordt op een zesde locatie in het gebied van Waterschap De Dommel water in gelaten om de daar aanwezige bijzondere flora en fauna te behouden. De extreme droogte zorgt voor het droogvallen van veel beken en vennen. In het Greveschutven in Heeze-Leende leven zeldzame en beschermde soorten. Brabants Landschap is beheerder van het ven en vult het met een noodzakelijke, maar minimale hoeveelheid opgepompt grondwater om de natuur daar een overlevingskans te geven. Waterschap De Dommel startte eerder een reddingsactie in 5 natuurlijke beken. Het effect daarvan is hoopgevend.
Droog gevallen baai Greveschutven

Ven met zeer zeldzame diersoorten

Het Greveschutven in Heeze-Leende is onderdeel van een gebied dat  bestaat  uit ruim honderd hectare waterafhankelijke natuur, met zeer zeldzame diersoorten met  zware Europese bescherming. In het gebied zijn soorten als de bever, waterspitsmuis en zeldzame libellen aanwezig. Ook zitten er waterafhankelijke vogelsoorten zoals ijsvogel, woudaapje, visarend, zwarte ooievaar, bruine kiekendief en grote zilverreiger. Droogvallen van de vennen kan voor bepaalde soorten leiden tot verdwijnen van de soort uit de regio of provincie.

Om deze onherstelbare schade te voorkomen, voedt Brabants Landschap het Greveschutven vanaf 9 augustus met grondwater. Het water wordt ingelaten vanuit een  hiervoor aangelegde grondwaterput.


Het waterpeil in het Greveschutven is 60 cm gedaald.  Op plekken staan waterlelies droog

Effect eerdere reddingsacties hoopgevend

In de Reusel, Tongelreep, Keersop, Beerze  en Beekloop zijn eerder reddingsacties als noodmaatregel gestart.  In deze vijf natuurrijke beken hoopt het waterschap de daar aanwezige – bijzondere – flora en fauna te behouden. Zodat vanuit deze beschermde plekken de natuur zich de komende jaren weer kan herstellen. Zonder water gaat alles dood en kost het wellicht tientallen jaren voor deze natuur zich herstelt. De eerste resultaten van deze reddingsacties lijken hoopgevend. In de Keersop stroomt inmiddels een laagje water en ook in de Reusel, Beekloop en Tongelreep zien we de eerste resultaten. Waterschapper Mark Scheepens toont in dit filmpje de eerste positieve resultaten in de Keersop.