Rioolwaterzuivering Soerendonk weer volledig in gebruik

30 augustus 2018 De rioolwaterzuivering in Soerendonk is weer volledig in bedrijf nadat we op zondag 19 augustus een verstoring op de zuivering kregen. Dat betekent dat we als waterschap spreken van een normale bedrijfsvoering van het zuiveringsproces.
Luchtfoto rioolwaterzuivering Soerendonk

Slib verwijderd en vervangen

Na constatering van een verhoogde concentratie ammonium in het zuiveringsslib op de rioolwaterzuivering en een verslechtering in de situatie in de dagen daarna, is woensdagmiddag 22 augustus gestart met het verwijderen en vervangen van al het inactieve zuiveringsslib. Dat slib is tijdelijk opgeslagen in leeggepompte vijvers op ons terrein.
Tot donderdag 23 augustus middernacht hebben we continu gewerkt aan het legen en reinigen van de slibtank. De inname van water op de zuivering heeft tussentijds een aantal keer stil gelegen. In die tijd heeft het rioolstelsel van Cranendonck het afvalwater opgevangen. Dat heeft geen problemen of overstorten veroorzaakt. Vanuit onze andere rioolwaterzuiveringen zijn vervolgens zes vrachten nieuw slib ingebracht op de zuivering. Daarna konden we het proces opnieuw starten. Sinds zaterdag 25 augustus verbeterde de situatie op de zuivering uur na uur.

Volledig functioneren zuivering

Onze prioriteit lag bij het weer volledig laten functioneren van onze zuivering. En de genomen maatregelen hebben hun werk gedaan. Na continue monitoring de afgelopen week, spreken we nu van een volledig normale bedrijfsvoering.

Oorzaak nog steeds onbekend, onderzoek in volle gang

De oorzaak van de verhoogde ammoniumwaarde en daarmee de verstoring van ons zuiveringsproces, is nog steeds onbekend. Doorlopend blijft onderzoek plaats vinden naar de mogelijke oorzaak van de verstoring van de zuivering. Daarnaast werken wij aan de oplossingen om het afgevoerde en opgeslagen inactieve zuiveringsslib te verwerken.

Afvalwater komt normaal binnen

We nemen het afvalwater ook volgens de normale bedrijfsvoering in. Het effluent (het uitgaande gezuiverde water) uit de rioolwaterzuivering leiden we nu via een andere vijver vervolgens de Buulder Aa in. De waterkwaliteit van de Buulder Aa vertoont geen afwijkingen en is van goede kwaliteit voor de vissen. Ook dat monitoren we continu.

Openbaar deel terrein tijdelijk niet toegankelijk

Het terrein is tijdelijk afgezet met hekken en zo lang wij werken aan het op orde krijgen van de omliggende vijvers, blijft dat zo. De situatie ter plekke levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, wel kan er enige geuroverlast zijn.

Rioolwaterzuivering Soerendonk

Rioolwaterzuivering Soerendonk zuivert het rioolwater van de kernen Budel, Maarheeze en Soerendonk. Het gezuiverde water stroomt in de beek de Buulder Aa, die naast de zuiveringsinstallatie ligt. Deze rioolwaterzuivering heeft een capaciteit van 38.000 eenheden en maximaal 1.830 m3/uur.
De rioolwaterzuivering is in 2012 uitgebreid met nieuwe zuiveringstechnieken, zoals een zandfilter en zuiveringsvijvers (waterharmonica). De waterharmonica zorgt ervoor dat het gezuiverde water, dat de Buulder Aa in stroomt, een grotere ecologische waarde krijgt.