Vermoeden van botulisme in park Meerhoven

7 augustus 2018 In de plas nabij Waterfront in Park Meerhoven hebben we dode eenden aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat het hier botulisme betreft. Momenteel onderzoeken we of het inderdaad om botulisme gaat. Botulisme kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Uit voorzorg plaatsen we waarschuwingsborden.

Blauwalg en botulisme ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en in de zomer. Ook komt het voor in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Botulisme is meestal niet gevaarlijk voor mensen, maar honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Honden kunnen beter niet in met blauwalg en/of botulisme besmet water zwemmen. Ook adviseren wij om daar niet te vissen. Lees hier meer informatie over botulisme.