Verstoring werking rioolwaterzuivering Soerendonk

22 augustus 2018 Op zondagavond 19 augustus hebben we bij metingen een verhoogde concentratie ammonium in het zuiveringsslib aangetroffen op de rioolwaterzuivering Soerendonk. In de afgelopen dagen is de situatie dusdanig verslechterd dat de biologische zuivering op Soerendonk inmiddels vrijwel nihil is. Om verdere verslechtering van het gezuiverde water en daarmee de waterkwaliteit in de zuiveringsvijvers te voorkomen, zijn we woensdagmiddag 22 augustus einde middag gestart met het verwijderen en vervangen van al het zuiveringsslib.
Luchtfoto rioolwaterzuivering Soerendonk

Oorzaak onbekend, onderzoek in volle gang

De oorzaak van de verhoogde ammoniumwaarde is nog onbekend. Sinds maandagochtend 20 augustus onderzoekt het waterschap wat de mogelijke oorzaak van de verhoging is. Het grootste knelpunt is dat de situatie niet verandert. Is er iets mis in het proces op de rioolwaterzuivering of zijn er stoffen de zuivering in gekomen die het proces verstoren? De rioolwaterzuiveringen in Nederland bestaan onder meer uit biologische installaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van bacteriën. Bacteriën breken stoffen af waardoor het water schoner wordt. Maar bacteriën zijn gevoelig voor giftige stoffen of bepaalde stoffen in te hoge concentraties. Een scala aan stoffen kan de oorzaak zijn, daarom is onderzoek naar de herkomst van de problemen complex. Samen met de omgevingsdienst en gemeente is dit onderzocht, maar er is momenteel nog geen zicht op een mogelijke externe bron.

Slib verwijderen en vervangen

Onze prioriteit ligt bij het weer volledig laten functioneren van onze zuivering. Daarom starten we nu met het verwijderen van al het inactieve zuiveringsslib. Dat is zo’n 6000 m3. We pompen eerst de vijvers rondom onze zuivering leeg. Dat effluentwater (het al gezuiverde water) wordt overgepompt naar de naastgelegen beek de Buulder Aa. Die vijvers samen bieden dan een opslagcapaciteit van zo’n 7500 m3. Dat is ruim voldoende om het slib tijdelijk in op te slaan.

Op het moment dat we daadwerkelijk het slib uit de zuivering gaan pompen, zetten we tegelijkertijd de inname van water op de zuivering stop. Het stopzetten van gemalen kan het waterschap grotendeels zelf. De gemeente Cranendonck zorgt voor het sluiten van twee onderbemalingen en een campingeigenaar doet het zelf. We verwachten dat we maximaal een werkdag geen afvalwater in kunnen nemen. Er is voldoende ruimte binnen het rioolstelsel om dat water tijdelijk tegen te houden. Ook zijn de weersvoorspellingen gunstig, er wordt donderdag nauwelijks neerslag voorspeld, waardoor mogelijke overstorten van het riool niet te verwachten zijn

Aanvoer nieuw slib

Vanuit onze andere rioolwaterzuiveringen gaan wij nieuw, vers slib inbrengen op de rioolwaterzuivering in Soerendonk om vervolgens het biologisch proces weer op orde te krijgen. Zaterdag zou de verbetering al zichtbaar moeten zijn.

Alle werkzaamheden vinden plaats op het terrein van onze rioolwaterzuivering zelf. Wel worden voor de zekerheid tijdelijk hekken geplaatst zodat recreanten niet het openbare gedeelte van het terrein op kunnen.

Continue monitoring

Tijdens dit hele proces houden wij de situatie in en rond de zuivering natuurlijk goed in de gaten. Ook nadat het nieuwe slib is ingebracht blijven we de komende dagen voortdurend meten of de zuivering weer volledig gaat werken.

Eerder ingebracht vers slib geeft geen verbetering

De afgelopen dagen hebben we gewerkt aan mogelijke oplossingen. Zo hebben we maandag 20 – en dinsdag 21 augustus in totaal vier vrachten ‘vers’ slib samen laten brengen met het huidige slib om te kijken of dat de werking van de biologische zuivering verbetert. Helaas heeft dat tot nu toe geen verbetering opgeleverd.

Afvalwater komt normaal binnen

Continu vonden er metingen plaats van zowel het influent (binnenkomend water op de zuivering) als het effluent (het uitgaande gezuiverde water). Daaruit bleek dat het influent op dit moment geen stoffen meer bevat die een verstorende werking hebben. Ook kunnen we nog steeds gewoon afvalwater innemen.
Uit de metingen bleek echter wel dat de kwaliteit van het effluent terug loopt en ingrijpen dus noodzakelijk is.

Rioolwaterzuivering Soerendonk

Rioolwaterzuivering Soerendonk zuivert het rioolwater van de kernen Budel, Maarheeze en Soerendonk. Het gezuiverde water stroomt in de beek de Buulder Aa, die naast de zuiveringsinstallatie ligt. Deze rioolwaterzuivering heeft een capaciteit van 38.000 eenheden en 1.830 m3/uur.
De rioolwaterzuivering is in 2012 uitgebreid met nieuwe zuiveringstechnieken, zoals een zandfilter en zuiveringsvijvers (waterharmonica). De waterharmonica zorgt ervoor dat het gezuiverde water, dat de Buulder Aa in stroomt, een grotere ecologische waarde krijgt.