Werkzaamheden om de natuurwaarde in het Bossche Broek te vergroten

20 augustus 2018 Dit is een bericht van Staatsbosbeheer. Met de natuur in het Bossche Broek gaat het niet zo goed, het Bossche Broek verdroogt waardoor de bijzondere flora en fauna in dit gebied dreigt te verdwijnen. Om dit te voorkomen en om de kwaliteit en de diversiteit te behouden en te verbeteren gaat Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uitvoeren half september t/m eind december. In het verleden is de Zuiderplas gegraven voor zandwinning. Het is een mooi recreatiegebied geworden maar door de ontgraving krijgt het Bossche Broek minder kwelwater, kalkrijk gefilterd grondwater uit de Kempen.

Werkzaamheden

Het Bossche Broek is een topnatuurgebied in Europa met blauwgraslanden en trilvenen. Om de kwaliteit en de diversiteit te behouden en te verbeteren worden er medio september tot en met eind december werkzaamheden verricht.

Er worden sloten uitgemaaid en struweel deels verwijderd om het uitzicht te verbeteren. Sloten die in de loop van de tijd ondieper zijn geworden worden weer verdiept tot het oude niveau. Een deel van de sloten krijgt een aangepaste schuine kant met plateau om de waardevolle grote en kleine modderkruiper paaiplaatsen te geven om hun eitjes af te zetten. En er worden vaste maaidepots aangelegd. Ten noorden van de Donkerhooiweg wordt het waterpeil met kleine stapjes dit wil zeggen 5 cm per jaar verhoogd, tot een maximum van 40 cm. Start 2019.

Verhogen waterpeil

Eeuwenlang kwam dit kwelwater omhoog in de graslanden van het Bossche Broek waardoor de zeldzame vegetatie ontstond die thuishoort in de blauwgraslanden en trilvenen. Planten zoals blauwe knoop, grote pimpernel, veenpluis, moeraskartelblad en vele anderen.

Nu stroomt teveel van dit kostbare water de Zuiderplas in. Door het waterpeil in de Zuiderplas te verhogen komt het kwelwater weer op de plek waar het thuishoort.

De maatregelen die we nu uitvoeren en het verhogen van het waterpeil zullen er voor zorgen dat we het kwelwater beter in de kern ten zuiden van de Donkerhooiweg blijft.

Mogelijke effecten van het verhogen van het waterpeil op de omgeving worden momenteel nog onderzocht. 

Overlast tijdens de uitvoering

Tijdens de werkzaamheden kunnen voorbijgangers hinder ervaren. Het is een groot gebied waar wordt gewerkt, machines en materialen zullen aan- en afgevoerd worden. De transportroute ligt parallel aan het fietspad Sterrebosweg van ’s-Hertogenbosch tot aan het gemaal bij Vught en via de Dooibroek naar Sint Michielsgestel.  

Soms moet een deel van de Donkerhooiweg en een deel van de Zuiderstrandweg worden afgesloten vanuit het oogpunt van veiligheid. Dit zal duidelijk met borden en/of linten worden aangegeven zodat bezoekers niet verrast worden. De route wordt dan omgeleid.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant. De provincie financiert het project in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).