Hout voor verbetering natuurlijke omstandigheden in de Dommel Eindhoven

28 september 2018 2 oktober start Waterschap De Dommel met werkzaamheden aan de Dommel in Eindhoven. Tussen de Genneper watermolen en de High Tech Campus plaatst het waterschap 30 constructies van hout in de Dommel. Deze zorgen voor een hogere stroomsnelheid en meer variatie in het water. Planten en vissen profiteren hiervan. Naar verwachting duren de werkzaamheden drie weken.

Tussen 2010 en 2013 werd de Dommel door Eindhoven heringericht. De beek is weer gaan meanderen en er zijn maatregelen genomen tegen wateroverlast. Acht jaar later blijkt dat de herinrichting op bijna het gehele traject geslaagd is. Tussen de Genneper watermolen en de High Tech Campus zijn kleine aanvullende maatregelen nodig, om de natuurlijke omstandigheden te verbeteren.

Variatie voor planten en waterdieren

Het werk bestaat uit het plaatsen van houten palen en grote boomstronken met wortels in de Dommel. De houtconstructie zorgt plaatselijk voor een versmalling van de beek, waardoor het water daar sneller gaat stromen. Er ontstaat meer variatie in stroomsnelheden, een vereiste voor een aantal soorten planten en vissen. De boomstronken bieden tevens een schuilplaats voor kleine vissen en andere waterdieren. De houtconstructies leveren geen belemmering op voor kanoƫrs.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gepland tussen 2 en 22 oktober, op werkdagen tussen 7:30 en 16:00 uur. Het fietspad naast de Dommel blijft toegankelijk.