Nieuwe legger ter inzage

6 september 2018 De legger oppervlaktewaterlichamen wordt gewijzigd. Vanaf 5 september tot en met 16 oktober 2018 ligt een nieuwe legger ter inzage.

De huidige legger dateert uit 2014. Sinds die tijd zijn er vele vergunningen voor initiatieven van derden verleend en projectplannen door het waterschap zelf tot realisatie gebracht. Deze gewijzigde omstandigheden moeten worden vastgelegd in de legger. Er is voor gekozen de gehele legger (geactualiseerd) vast te stellen.

Bekijk de Ontwerp legger Oppervlaktewater 2018.

Zie ook Algemene informatie over de legger.