Extreme droogte leidt tot verlenging halfjaarverbod

2 oktober 2018 Vanwege de extreme droogte is Waterschap De Dommel genoodzaakt het halfjaarverbod, dat standaard op 1 oktober zou aflopen, te verlengen tot er weer voldoende afvoer is. Er mag geen beregeningswater opgepompt worden uit beken en sloten in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en voor Park Meerland in Eindhoven.

De blijvend lage waterstanden zijn de aanleiding voor het verlengen van het halfjaarverbod. Een verdere verlaging van de waterstanden is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de grondwaterstand. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is wel toegestaan. Het verbod blijft van kracht tot er weer voldoende afvoer is. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Jaarlijks terugkerende maatregel

Tussen 1 april en 1 oktober – het droogteseizoen - mag geen water opgepompt worden uit beken en sloten om akkers te beregenen. Deze jaarlijks terugkerende maatregel geldt voor de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en voor Park Meerland in Eindhoven. Het standaard halfjaarverbod moet voorkomen dat in deze gebieden, die extra gevoelig zijn voor droogte, een watertekort ontstaat.

Overige onttrekkingsverboden ook nog van kracht

De tijdelijke onttrekkingsverboden die Waterschap De Dommel heeft ingesteld op basis van te lage afvoeren zijn ook nog steeds van kracht. De afvoeren zijn nog onvoldoende hersteld zijn om het verbod in te trekken. het onttrekken van water uit beken en sloten.

Kaart met gebieden onttrekkingsverbod oppervlaktewateren Waterschap De Dommel 2018: http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod