Genomineerden Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt

5 oktober 2018 Dit is een bericht van de Unie van Waterschappen- Tijdens de Innovation Expo in Rotterdam zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt door de Unie van Waterschappen. Innovatieve projecten zoals een slim watersysteem voor sportvelden en een grofzandbarrière voor dijken zijn in de race voor de prijzen die op 29 november worden uitgereikt.

Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën. De categorieën beslaan de kerntaken van de waterschappen: Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. De waterschappen willen zo duurzaam en efficiënt mogelijk werken en zoeken daarom continu naar manieren om het werk beter, sneller, duurzamer en goedkoper te kunnen doen. Naast deze drie categorieën vraagt de Unie van Waterschappen bijzondere aandacht voor het onderwerp circulaire economie.

Extra aandacht voor circulaire economie

Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. We passen ons daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Dat betekent dat we graag ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zijn hier belangrijke stappen in. Wij hopen met deze categorie innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.”

Er zijn 124 inzendingen binnengekomen in de verschillende categorieën. Juryvoorzitter Lidewijde Ongering (secretaris-generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat) maakte na een zorgvuldige selectie op de Innovation Expo de genomineerden bekend.

Lidewijde Ongering, secretaris-generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat: “Als Nederland waterland tonen we al eeuwenlang aan te innoveren als het waterbeheer daarom vraagt en mijn inzichten vanuit de Waterinnovatieprijs hebben mij alleen maar gesterkt in het idee dat de watersector van Nederland een wereldwijde referentie is voor innovatief waterbeheer.”

Er kan tot en met 25 november gestemd worden voor de Publieksprijs op www.waterinnovatieprijs.nl.

De genomineerden

Genomineerden in de categorie ‘Waterveiligheid’:

 • Grofzandbarrière van Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping
 • Innovatieve monitoringsmethode van de grasmatkwaliteit op waterkeringen van Waterschap Rijn en IJssel
 • Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Genomineerden in de categorie ‘Schoon water’:

 • Boeren met sensoren, data oogsten voor waterkwaliteit van Waterschap Aa en Maas
 • Een “New Hart” voor de rwzi van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Koningshoeven NextGen van Waterschap De Dommel en Abdij OLV Koningshoeven

Genomineerden in de categorie ‘Voldoende water’:

 • Blauwe Sportparken van Waterschap De Dommel
 • Praktijkproef Sturen met Grondwater Spengen: ‘De boeren aan het roer’ van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Urban Waterbuffer Spangen, Rotterdam van Consortium Urban Waterbuffer

Genomineerden in de categorie ‘Circulaire economie’:

 • Vivimag van Wetsus
 • Tomaten groeien op restwater suikerbieten van Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland
 • Gesloten waterkringloop Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg

De Innovation Expo

De Innovation Expo 2018 is een door verschillende ministeries georganiseerde bijeenkomst waarbij de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen die Nederland te bieden heeft worden getoond. Zo worden Nederlandse oplossingen geëxposeerd voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel en de benodigde sleuteltechnologieën.