Obstakels langs sloot Sint-Michielsgestel belemmeren onderhoud

18 oktober 2018

Voor goed waterbeheer is het belangrijk dat sloten het hele jaar worden onderhouden. Om het onderhoud dat Waterschap De Dommel uitvoert niet te belemmeren, mogen op een onderhoudspad geen obstakels worden geplaatst.  Langs een sloot in Sint-Michielsgestel gaat dit herhaaldelijk mis. Ondanks mondelinge en schriftelijke waarschuwingen worden obstakels als een betonmat en snoeihout geplaatst.  
Waterschap De Dommel heeft daarom besloten de overtreder handhavend aan te pakken. Er wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgesteld. Om herhaling te voorkomen wordt ook een bestuursrechtelijk traject in gezet (voor meer informatie: www.dommel.nl/handhaving).