Oorzaak verstoring rioolwaterzuivering Soerendonk niet achterhaald

15 oktober 2018 De rioolwaterzuivering in Soerendonk is sinds 30 augustus jl. volledig in bedrijf nadat we op zondag 19 augustus een verstoring op de zuivering kregen. De oorzaak van de verstoring blijft onbekend.
Luchtfoto rioolwaterzuivering Soerendonk

Oorzaak blijft onbekend, onderzoek gestopt

De oorzaak van de verhoogde ammoniumwaarde en daarmee de verstoring van ons zuiveringsproces, blijft onbekend. We hebben alle reële mogelijkheden onderzocht wat het zuiveringsproces in die mate heeft verstoord. Helaas is uit dit onderzoek geen concrete oorzaak en daarmee een mogelijke veroorzaker gekomen. Dit is wel bijzonder, maar niet uitzonderlijk. Ook de zuiveringsinstallaties in Raalte in 2015, in Ruurlo in 2016 en in Winterswijk begin dit jaar hebben soortgelijke verstoringen plaatsgevonden, zonder dat de oorzaak of een veroorzaker is te achterhalen. Inmiddels is besloten om geen verder onderzoek meer uit te voeren.

Kosten voor waterschap

Doordat we geen oorzaak en daarmee een mogelijke veroorzaker hebben, betekent het dat de gemaakte kosten voor het waterschap zijn. Wat de totale kosten zullen zijn is nog niet volledig in beeld. Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond.

Nazorg

We nemen het afvalwater weer sinds 30 augustus volgens de normale bedrijfsvoering in. Het terrein was tijdelijk afgezet met hekken om het herstarten van de zuivering en het opruimen van de vervuilde slib zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze week worden de hekken verwijderd. Voor mensen die de situatie van voor de calamiteit kennen, zal het opvallen dat de zuivering en vooral de moerassloten een ander beeld vertonen. Planten zijn daar weg en het oogt kaal. Ook wordt er nog gewerkt aan het ruimen van het vervuilde slib met mobiele installaties op het niet openbare deel van het zuiveringsterrein. De komende periode gaan we gebruiken om de herinrichting op te starten.  

Rioolwaterzuivering Soerendonk

Rioolwaterzuivering Soerendonk zuivert het rioolwater van de kernen Budel, Maarheeze en Soerendonk. Het gezuiverde water stroomt in de beek de Buulder Aa, die naast de zuiveringsinstallatie ligt. Deze rioolwaterzuivering heeft een capaciteit van 38.000 eenheden en maximaal 1.830 m3/uur.
De rioolwaterzuivering is in 2012 uitgebreid met nieuwe zuiveringstechnieken, zoals een zandfilter en zuiveringsvijvers (waterharmonica). De waterharmonica zorgt ervoor dat het gezuiverde water, dat de Buulder Aa in stroomt, een grotere ecologische waarde krijgt.