Themabijeenkomsten 'Het Waterschap Over 10 Jaar'

2 november 2018 Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel organiseert drie inspirerende openbare themabijeenkomsten waarin experts toekomstbeelden neerzetten voor drie thema's. Het zuiveren van afvalwater, de effecten van klimaatverandering en de landbouwtransitie. In de bijeenkomsten staat de vraag “Wat betekenen deze toekomstbeelden voor het werk van het waterschap?” centraal.

Themabijeenkomst Afvalwaterzuivering - 24 oktober 2018

Afgerond

Themabijeenkomst Effecten van Klimaatverandering - 22 november 2018

19:00 - 21:30  in het Waterschapshuis in Boxtel

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor droge voeten en voldoende water in steden en dorpen en in het buitengebied. Door klimaatverandering nemen weersextremen toe: hevige buien, lange droge perioden en meer hitte. Welke effecten hebben die weersextremen op onze leefomgeving? Welke risico’s lopen we? Hoe passen we ons aan om schade te beperken? Of welke kansen zien we door het ‘nieuwe klimaat’? In deze thema-bijeenkomst zetten experts Martha Bakker (WUR) en Rondald Alberts MPA (TNO) hun toekomstbeelden neer van de gevolgen van klimaatverandering voor stad en ommeland. Over die toekomstbeelden gaan zij met u verder in gesprek. Moeten we er een tandje bij zetten of moet het roer volledig om?

Bekijk de uitnodiging.

Themabijeenkomst Landbouw - 6 december 2018

19:00 - 21:30 in het Waterschapshuis in Boxtel