Themabijeenkomsten 'Het Waterschap Over 10 Jaar'

27 november 2018 Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel organiseert drie inspirerende openbare themabijeenkomsten waarin experts toekomstbeelden neerzetten voor drie thema's. Het zuiveren van afvalwater, de effecten van klimaatverandering en de landbouwtransitie. In de bijeenkomsten staat de vraag “Wat betekenen deze toekomstbeelden voor het werk van het waterschap?” centraal.

Themabijeenkomst Afvalwaterzuivering - 24 oktober 2018

Afgerond

Themabijeenkomst Effecten van Klimaatverandering - 22 november 2018

Afgerond

Themabijeenkomst Landbouw - 6 december 2018

19:00 - 21:30 in het Waterschapshuis in Boxtel

 De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. De maatschappij stelt steeds meer en hogere eisen. Alleen voldoende, gezond en veilig voedsel produceren is niet meer voldoende. Ook klimaatverandering, dierenwelzijn, energie, milieu en landschap zijn opgaven die vragen om een transitie van de landbouw. De interactie van deze ontwikkelingen met water is groot. Wat vraagt dat van de waterschappen? Wat komt er op ons af? Drie experts schetsen hun visie op de transitie van de landbouw –van mondiaal tot lokaal –en gaan met u in gesprek over wat daar voor nodig is en wat dat betekent voor de rollen en taken van het waterschap?

Bekijk de uitnodiging.