Geen aanleg Waterberging Valkenswaard

14 november 2018 Er komt geen gestuurde waterberging in het beekdal bij Valkenswaard-Zuid. Waterschap De Dommel heeft afgelopen anderhalf jaar onderzocht of zo’n waterbergingsgebied wateroverlast in Eindhoven kan voorkomen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek heeft het bestuur van het waterschap besloten van het plan af te zien .

Het onderzoek heeft aangetoond dat het geplande gebied, tegen de woonkern van Dommelen, als waterberging onvoldoende bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast. In samenspraak met gemeente Valkenswaard heeft het waterschap daarom besloten op deze locatie geen waterbergingsgebied te realiseren. Er worden geen kades aangelegd aan de randen van het gebied. De plannen voor natuurherstel van de Dommel en de recreatieve plannen voor dit gebied van de gemeente gaan wel door.

In 2013 kwam het gebied Valkenswaard-Zuid in beeld als mogelijke locatie. Deze locatie zou geschikt zijn om in erge natte periodes extra water op te vangen om daarmee wateroverlast in Eindhoven te voorkomen. Twee jaar geleden was het besluit zo goed als rond. Als gevolg van de extreme weersituatie in de zomermaanden van 2016 en de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI koos het waterschap nog voor het aanvullend onderzoek.

Het besluit heeft lang op zich laten wachten. Kennis en inzichten over het klimaat en het watersysteem veranderen. Het extreme weer in de zomer van 2016 en de geactualiseerde modellen hebben tot andere inzichten geleid en uiteindelijk tot het besluit af te zien van een gestuurd waterbergingsgebied in dit beekdal.