Grondruilovereenkomst Groote Beerze ondertekend

14 december 2018 Een win-win-win situatie in Westelbeers. Waterschap De Dommel heeft samen met Brabants landschap en Familie Van Beers van Melkveebedrijf De Voldijn V.O.F een overeenkomst voor grondruil gesloten. Op vrijdag 14 december 2018 tekenden de 3 partijen deze ruilovereenkomst op het terrein van de melkveehouder.
Jac Hendriks (De Dommel), Ernst-Jan van Haaften (Brabants Landschap) en Familie Van Beers ondertekenen grondruilovereenkomst

De grondruil levert voor alle partijen winst op. Brabants Landschap wordt eigenaar van een brede (natuur)strook langs de Groote Beerze. Hierdoor kan Waterschap De Dommel samen met Brabants Landschap dit deel van de beek herinrichten en zo een ontbrekende schakel in het Natuurnetwerk Brabant realiseren. Er wordt langs de beek ruim 2 hectare nieuwe natuur ingericht. Daarnaast wordt Brabants Landschap eigenaar van een aantal natuurpercelen die voorheen van de agrariër waren. In ruil hiervoor krijgt de agrariër een perceel van Brabants Landschap. Hiermee wordt zijn huiskavel flink vergroot en is er meer mogelijkheid voor weidegang van zijn koeien. Ook hoeft hij minder vaak de openbare weg op met landbouwverkeer, wat positief is voor de verkeersveiligheid.

Herinrichting beekdal Groote Beerze

De grondruil is nodig voor de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze. Doel van dit project is verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook wordt het gebied toegankelijker gemaakt voor recreatie. Sinds het voorjaar van 2017 zijn we bezig met de voorbereidingen. Het totale project wordt in fases uitgevoerd. Het waterschap moet afspraken maken met verschillende grondeigenaren voordat t de uitvoering kan starten.