Mestlozing in Nuenen niet gemeld

28 december 2018 Naar aanleiding van het aantreffen van verhoogde veldanalyses werd begin december een controle bij een agrarisch bedrijf ingesteld.

Uit onderzoek bleek dat er begin september een ongewoon voorval heeft plaats gevonden, waarbij een hoeveelheid mest in de nabij gelegen sloot terecht was gekomen. De sloot was daardoor over een afstand van circa 120 meter vervuild geraakt. Hiervan werd geen melding gedaan bij het waterschap, dit is wel verplicht. Daarnaast heeft de veroorzaker slechts beperkt maatregelen getroffen om de effecten tegen te gaan hetgeen ook wettelijk verplicht is. De sloot is de dag na de controle door het bedrijf schoongemaakt. Voor het niet melden van dit voorval zal, mede door de ernst van de vervuiling, een bestuurlijke strafbeschikking worden opgemaakt (zie ook www.dommel.nl/handhaving). Het bedrijf zal onder verscherpt toezicht worden geplaatst.