Herstel graafschade door bevers in Bossche Broek

4 januari 2019 Op 8 januari start Waterschap De Dommel met het dichten van een onbewoond beverhol in de kering (dijk) in het natuur- en waterbergingsgebied Bossche Broek ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch. Het dichten is nodig omdat het hol en de bijhorende gangen de kering die de stad beschermt tegen wateroverlast, verzwakt.

Veiligheid

De bever is steeds meer te vinden in de Noord-Brabantse wateren. Dat is een goed teken, want dat duidt op een betere biodiversiteit. Waar mogelijk werkt het waterschap aan een betere leefomgeving voor de bever. De aanwezigheid van de bever heeft soms ook een keerzijde als de waterveiligheid in het geding komt. De waterkering maakt onderdeel uit van de waterberging in het Bossche Broek. De waterberging zorgt ervoor dat bij hoogwater ‘s-Hertogenbosch droog blijft.

Werkzaamheden

Via camerabeelden, zowel door Brabants Landschap als door Waterschap De Dommel, is vastgesteld dat dit hol niet bewoond is. De werkzaamheden duren 3 à 4 dagen.