Sloot bij agrarisch bedrijf Sint-Oedenrode vervuild

30 januari 2019

Waterschap De Dommel heeft samen met omgevingsdienst Brabant-Noord onderzoek ingesteld bij een agrarisch bedrijf in Sint-Oedenrode, waar een vervuilde sloot werd aangetroffen. Uit dat onderzoek bleek dat in december 2018 een hoeveelheid gemorst veevoer in de nabij gelegen sloot terecht was gekomen. Van dat ongeval is geen melding gedaan. Dit is wettelijk wel verplicht.
Ook bleek er mest en kadavervocht naar de sloot te zijn weggelopen. De vervuiling heeft zich over 140 meter verspreid.
Gelet op de ernst van de vervuiling  is een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt. De sloot is inmiddels schoon gemaakt. Het bedrijf wordt onder verscherpt toezicht geplaatst.