Informatiebijeenkomst projecten Reusel-De Mierden en De Utrecht

22 februari 2019 Dinsdag 26 februari organiseert Waterschap De Dommel een informatiebijeenkomst voor de projecten Beekherstel Reusel De Mierden en Natte Natuurparel (NNP) De Utrecht. De informatieavond is van 20.00 tot 21.30 uur bij Landhoeve De Buitenman in Lage Mierde. Op deze avond worden belangstellenden geïnformeerd over de procedures die de komende periode worden doorlopen en hoe de omgeving bij de projecten betrokken wordt.

Waterschap De Dommel gaat de beekdalen van de Reusel en de Raamsloop natuurlijk inrichten en de natte heidevelden en (zure) vennen op De Utrecht verbeteren en herstellen. Dit doen we om het beeksysteem meer klimaatrobuust te maken en verdroging van natuurgebieden tegen te gaan. Daarmee nemen we tegelijkertijd maatregelen die nodig zijn vanuit de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook willen we de mogelijkheden voor recreatief medegebruik verbeteren. Dit doen we onder andere samen met de Provincie Noord-Brabant, Landgoed De Utrecht en Brabants Landschap en de betrokken gemeenten Reusel De Mierden, Bladel en Hilvarenbeek en in overleg met betrokken grondeigenaren. 

Programma informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen projectmedewerkers van Waterschap De Dommel en adviesbureau Royal Haskoning DHV over de stappen die we voor deze projecten hebben gezet in de afgelopen periode, de stand van zaken op dit moment en de planning.  

Wanneer: dinsdag 26 februari 2019
Tijdstip: 20.00 tot 21.30 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie: Landhoeve De Buitenman, De Buitenman 2 in Lage Mierde.

Bent u op 26 februari verhinderd en wilt u graag op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief. Op de projectpagina's van Reusel-De Mierden en De Utrecht vindt u meer informatie.