Lijsttrekkers politieke partijen trappen verkiezingscampagne af

23 februari 2019 Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Zaterdag 23 februari 2019 trapten de negen lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen hun campagnes gezamenlijk af. Zij plakten hun partijposters op de plakborden in Boxtel.
Van links naar rechts: Jan Verhoeven (lijsttrekker VVD); Mieke de Kok-Vlemmix (lijsttrekker Ouderen Appèl - Hart voor Water); Els Stravens (lijsttrekker CDA); Chris Tönissen (nummer 2 lijst Partij van de Arbeid); Juliëtte van Deutekom (jeugdbestuurslid); Lex Huijbers (waarnemend watergraaf); Mado Ruys (lijsttrekker Water Natuurlijk); Jan van Gerven (lijsttrekker Werken aan Water); Chris Spooren (lijsttrekker 50PLUS); Leonie Bruggink-van der Steen (lijsttrekker AWP niet politiek wel deskundig); Feico Lanting (lijsttrekker ChristenUnie).

Bij het waterschap spelen verschillende belangen op het gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. De partijen maken hierin verschillende keuzes en dat gaan ze kenbaar maken. Er valt echt wat te kiezen. De standpunten van de negen partijen zijn gebundeld in de stemhulp dommel.mijnstem.nl. De stemhulp kan de kiezers helpen om een goede keuze te maken.

Belangrijk werk

Waterschap De Dommel werkt aan schoon en voldoende water en beschermt 890.000 mensen tegen wateroverlast. Dat doet het waterschap door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater van inwoners en bedrijven te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunnen inwoners in het gebied prettig wonen, werken én recreëren.

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en ziet er op toe dat het waterschap zijn werk efficiënt en effectief uitvoert. Om de vier jaar wordt er een nieuw algemeen bestuur gekozen. Meer informatie over de verkiezingen, partijen, lijsttrekkers en het waterschap is te lezen op dommel.nl/verkiezingen.

 

Zichtbaar waterschap

De campagne wordt gevoerd door de negen partijen: Water Natuurlijk, CDA, VVD, Partij van de Arbeid, 50PLUS, Werken aan Water, AWP niet politiek wel deskundig, ChristenUnie en Ouderen Appèl - Hart voor Water. Daarnaast brengt het waterschap de komende weken zijn werk en belangrijke thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid extra onder de aandacht. Rode draad in de campagne van het waterschap is de band met water die we allemaal hebben. Omdat we erbij wonen, ervan genieten of ermee leven. Water is overal om ons heen, in sloten en beken. We hebben water nodig om te douchen, af te wassen, door te spoelen. Maar ook om bomen te laten groeien en oogsten te laten slagen.

Tweemaal stemmen op 20 maart

Iedereen van 18 jaar of ouder mag op 20 maart stemmen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. De waterschapsverkiezingen zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De kiezers gaan één keer naar de stembus voor twee belangrijke zaken.