Nota van inlichtingen Moerenburg beschikbaar

8 februari 2019 Waterschap De Dommel zoekt een nieuwe bestemming voor een deel van de voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg in Tilburg-Oost. Door middel van een openbare verhuurprocedure roept het waterschap ondernemende initiatiefnemers op om een plan in te dienen voor deze historische locatie. De inschrijving sluit op 22 februari 2019. De nota van inlichtingen in beschikbaar gesteld.

Nota van inlichtingen

Waterschap De Dommel stelt de Nota van inlichtingen beschikbaar, die behoort bij de inschrijvingsleidraad ‘Verhuur rioolwaterzuiveringsinrichting Moerenburg’, zoals gepubliceerd op 11 januari 2019. De Nota van inlichtingen vormt een onverbrekelijk onderdeel van de inschrijvingsleidraad en is een aanvulling van de eerder gepubliceerde stukken en is verstrekt voor inlichting  en ter verduidelijking.