BeeklandschapTongelreep/Warmbeek wordt aangepakt

5 maart 2019 Bestuurders van Waterschap De Dommel, de provincie Noord-Brabant en van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Waalre hebben op 25 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het verbeteren van het beeklandschap Tongelreep/Warmbeek. Het gaat daarbij om landschappelijke aanpassingen in het kader van natuur en klimaat, maar ook om de sociaaleconomische ontwikkeling van het grensoverschrijdende beeklandschap rond de Tongelreep.

De natuur is hier zo bijzonder (Natura 2000) dat er maatregelen worden getroffen om de
biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. Ook de hoeveelheid en de kwaliteit van het
water krijgt extra aandacht, bijvoorbeeld via anti-verdrogingsmaatregelen. In het kader van
klimaatadaptatie is het gebied Tongelreep/Warmbeek als pilot opgenomen in de reisgids ‘Op
weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen’ van de provincie.

Lopend project

“Deze samenwerkingsovereenkomst sluit mooi aan op de herinrichting van de Tongelreep tussen Achelse Kluis en de Valkenswaardse visvijvers dat we eind 2021 afgerond willen hebben”, zegt Hans Koekkoek, projectleider bij Waterschap De Dommel. “De Tongelreep gaan we in dit traject een meer natuurlijke loop geven en de stroomsnelheid in de beek wordt gevarieerder waardoor de waterkwaliteit verbetert.” Ook neemt het waterschap maatregelen die natte bossen en vennen minder gevoelig maakt voor stikstof. Tijdens het ontwerpen en uitvoeren van zo’n project heeft het waterschap intensief contact met alle belanghebbenden. “Daar zijn we dan ook al een lange periode intensief mee bezig”, benadrukt Koekkoek.

Corridor

Om (be)leefbaarheid van het gebied te vergroten wordt ook ingezet op sociale en
economische vernieuwing, waarbij te denken valt aan horeca, vrijetijdseconomie en de
verbinding stad-ommeland via een recreatieve corridor tussen Genneper Parken (in
Eindhoven) langs de beek tot het brongebied (in Peer).

Planning

Alles bij elkaar vraagt dit om een grensoverschrijdende samenwerking van een groot aantal
partners. Zij trekken eerst tijd uit voor nader onderzoek (2019-2020), waarna de uitvoering
van de maatregelen volgt (2020-2027).