Illegale bespuitingen slootkanten

15 april 2019 Bestrijdingsmiddelen tasten waterkwaliteit aan. Met name in het begin van het jaar controleert Waterschap De Dommel hier daarom extra op en treedt daarbij streng op.
  • Tijdens een milieuvlucht constateerde Waterschap De Dommel een bruin/rood gekleurd grasveld in Hilvarenbeek. Na onderzoek ter plaatse bleek het grasveld bespoten met het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Het gebruik is weliswaar toegestaan, maar in dit geval moest er minimaal 50 centimeter afstand tot de insteek van de slootkant  worden aan gehouden. In Hilvarenbeek werd 180 meter echter tot aan de insteek van de slootkant gespoten.
  • Ook in Vessem troffen handhavers van het waterschap een perceel met gras met beplanting aan waarvan de taluds van de omliggende sloten bespoten waren. In totaal ging het over circa  685 meter. Het perceel was gedeeltelijk verhuurd.

Gezien de ernst van de overtredingen en de slechte invloed op de waterkwaliteit wordt een bestuurlijke strafbeschikking dan wel een boeterapport opgemaakt (voor meer informatie: www.dommel.nl/handhaving). De grondgebruiker kan daarnaast ook gekort worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Op www.ctgb.nl staan de regelingen over alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden.