Later maaien door droogte

25 april 2019 De afgelopen periode liet zien dat voldoende water niet altijd vanzelfsprekend is. De grondwaterstand is in een groot deel van ons gebied nog steeds niet of nauwelijks hersteld. We werken daarom intensief samen met agrariërs om water vast te houden. Ook bij het uitvoeren van onze maaiwerkzaamheden wil het waterschap bewust rekening houden met het, waar mogelijk, water vasthouden in het gebied. Droogtecoördinator Schilte bij Waterschap De Dommel: “Waar nu nog erg weinig water stroomt, willen we nu niet versneld afvoeren”. Begroeiing houdt het water namelijk langer vast. Het bestuur van Waterschap De Dommel heeft daarom besloten om de jaarlijkse maaiplanning waar mogelijk uit te stellen.

Weerbeeld

Afhankelijk van de weersvoorspelling en het waterpeil besluit het waterschap tot maaiwerkzaamheden. Op het moment dat blijkt dat het waterpeil fors stijgt door de aanwezige begroeiing of als er veel neerslag wordt voorspeld, kan alsnog tot maaien worden overgegaan. De Dommel stelt de werkzaamheden niet overal uit. Op plaatsen waar de risico’s op overlast het grootst zijn, maait het waterschap gewoon volgens planning.